Projecten

Binnen de Schone Golf is professionele ervaring in de zeilvaart, de handelsvaart en in de watersport. Er is academische kennis en ervaring in de milieukunde, in het bijzonder de energetische zaken.

Adviezen Zeilende handelsvaart

Al voor de formele oprichting gaf de Schone Golf adviezen aan bedrijven en instellingen met een goed doel. Stichting Atlantis Zeilende Handelsvaart en Tres Hombres SA zijn daarvan een aansprekend voorbeeld. Zie www.zeilendehandelsvaart.nl en www.svtreshombres.com.

Het vlaggeschip ‘Tres Hombres’ is nu in de vaart als voorbeeld dat zeilende handelsvaart mogelijk is.

Het advieswerk is gecontinueerd.

CO2-vrij kantoor

Co2 vrij kantoor

Om als stichting zelf emissievrij kantoor te houden, zijn begin 2011 enkele zonnepanelen en een windmolen geïnstalleerd. De windmolen staat op de plaats van de schoorsteen. Dit symboliseert de omgekeerde energiestroom.

Het directe resultaat is dat de Schone Golf  sinds het voorjaar van 2011 een emissievrij kantoor heeft. Indirect resultaat is de ‘uitstraling’. Het ontlokt in de straat en de buurt zelfs complimenten. Het gaat dan om de charme van een dergelijke kleine, maar onafhankelijke zelfvoorziening. De buren krijgen een rondleiding. Een buurman is overgegaan tot de installatie van zonnecollectoren.

Ontwikkeling ‘Archimedes’ windmolen

Schone Golf is sinds de zomer 2011 betrokken bij de ontwikkeling van een kleine windmolen volgens het concept van De Archimedes windturbine (zie www.dearchimedes.nl )  Het gaat om een kleine windmolen die gebruikt kan worden in de omgeving van de kust en op jachten.

De rol van de Schone Golf is tweeërlei. Ten eerste draagt zij bij in kennis en adviezen over de markt, tot de concrete specificaties. Ten tweede zal Schone Golf bijdragen door het prototype te gaan testen. Dit zal gedurende 2011 en 2012 zijn.

Ontwikkeling Duurzaam Jacht

Gaande het bestaan van de Schone Golf zijn steeds meer signalen binnengekomen om de kennis over jachten, watersport , energie en duurzaamheid te gebruiken voor de ontwikkeling van een Energieneutraal  jacht. In samenwerking met D. Koopmans Jachtarchitecten is een ontwerp gemaakt. Begin 2012 zijn de tekeningen uitgewerkt. Het jacht wordt voorzien van de duurzame alternatieven die inmiddels op de markt te verkrijgen zijn.

Eerste oel is om te laten zien dat watersporten zonder veel meerkosten ook duurzaam kan, en dat duurzaamheid extra voordelen biedt. Duurzaam Jacht gaat ook handen en voeten geven aan de ambitie van Schone Golf om kennis te verzamelen en te verspreiden over duurzaam varen.

In 2012 startten wij hiervoor een sponsorproject en een communicatietraject. Zie verder op: www.duurzaamjacht.nl en op www.facebook.com/duurzaamjacht.

Projecten op stapel:

  • Ontwikkeling van een gecombineerde dynamo/motor met een schroef,  waarbij het primaire doel is het rendement van de energie-opwekking en secundair het rendement van de energie-afgifte.
  • Iemand een idee of plan? Neem contact op.

Vrijwilliger worden? Wilt u doneren? Neem dan  contact met ons op.


Vorige pagina: Home
Volgende pagina: Giften