Giften

Elke gift, schenking of donatie komt op zijn plaats. Als u wilt, kunt u ook kiezen of u wilt schenken voor een bijzondere activiteit. De Schone Golf zal het dan daaraan besteden.

Voor grotere giften is het raadzaam om dit weloverwogen te doen en hiervoor met ons contact op te nemen, om te voorkomen dat een groot deel (vaak veertig procent) onbedoeld als belasting naar de Staat gaat.

ANBI-status


Als regel belast de Staat giften. Eén van de voorwaarden om een gift aftrekbaar te maken, is dat u doneert aan een stichting die door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting Schone Golf heeft deze ANBI-status. Zie de beschikking.

Een andere voorwaarde voor meer aftrekbaarheid is dat de schenking zich over meerdere jaren herhaalt. Vereist is dat dit vastgelegd wordt door de notaris, middels een Akte van Periodieke Schenking. Graag begeleiden wij u in dit traject. Wilt u daarvoor contact met ons opnemen?

Als bedrijf

Wilt u als organisatie een goed doel dienen? Hier kunnen wij invulling aan geven. Naast schenkingen of sponsorships, zijn ook samenwerkingen mogelijk. Hiervoor kunnen we overeenkomsten afsluiten voor specifieke projecten. In overleg kiezen we die relatie waardoor het goede doel optimaal reflecteert met het maatschappeliik verantwoorde ondernemen van uw organisatie.


Vorige pagina: Projecten
Volgende pagina: Over ons